Disclaimer

Disclaimer

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ilzze Makelaardij, de op deze site getoonde gegevens te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te ‘reverse engineeren’, te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren. Het is slechts toegestaan om een hyperlink aan te brengen, indien daartoe voorafgaand door Ilzze Makelaardij schriftelijke toestemming is verleend.

De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. Ilzze Makelaardij en haar informatieaanbieders garanderen echter niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook.

Ilzze Makelaardij en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van de website van Ilzze Makelaardij en verwante informatiediensten.

Het is mogelijk dat Ilzze Makelaardij een link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker, deze link is evenwel puur informatief. Ilzze Makelaardij is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of het gebruik ervan.